Tổng quan về hiển thị, tìm kiếm, youTube và những tiện ích, định dạng của quảng cáo - Quảng cáo google

Thứ Ba, 02/02/2016, 09:15 GMT+7

Tổng quan về mạng: Hiển thị, Tìm kiếm, YouTube

Xem xét nhanh cách nhà quảng cáo sử dụng Tìm kiếm, Hiển thị và YouTube cho ứng dụng dành cho thiết bị di động của họ.

Tiện ích quảng cáo

Tiện ích quảng cáo là loại định dạng quảng cáo Google hiển thị thông tin bổ sung (“mở rộng” từ quảng cáo văn bản) về doanh nghiệp của bạn. Một số tiện ích có thể được thêm theo cách thủ công và một số tiện ích khác là tự động.

Các loại tiện ích phổ biến nhất trên thiết bị di động là tiện ích cuộc gọi, tiện ích vị trí, tiện ích ứng dụng và tiện ích liên kết trang web. 

Định dạng quảng cáo

Sau khi bạn hiểu những nơi các nhà quảng cáo có thể chạy quảng cáo của họ, bạn có thể khám phá những loại quảng cáo trên thiết bị di động nào có thể chạy.

Hiển thị trên thiết bị di động

Google cung cấp hàng loạt định dạng quảng cáo linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thương hiệu của nhà quảng cáo:

  • Quảng cáo hộp đèn
  • Quảng cáo CPM có thể xem
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh trong ứng dụng

Nguồn: https://quangcaogoogle.muabannhanh.com/tong-quan-ve-hien-thi-tim-kiem-youtube-va-nhung-tien-ich-dinh-dang-cua-quang-cao/9

Tags: Quảng cáo trên di động, google, quảng cáo google, google trên di động, quảng cáo google trên di động, Quảng cáo trên thiết bị di động, Tổng quan về Hiển thị, Tổng quan về Tìm kiếm, Tổng quan về YouTube, YouTube, Tổng quan quảng cáo google
GiaoTocHanh.vn / Khởi nghiệp
Tags: Quảng cáo trên di động, google, quảng cáo google, google trên di động, quảng cáo google trên di động, Quảng cáo trên thiết bị di động, Tổng quan về Hiển thị, Tổng quan về Tìm kiếm, Tổng quan về YouTube, YouTube, Tổng quan quảng cáo google
GiaoTocHanh.vn / Khởi nghiệp